Pravidla cookie na webu www.dontcook.cz.

1.
"vrcholy cookie" by měly být chápány jako data IT uložená v koncových zařízeních uživatele určená pro použití webových stránek. Jedná se zejména o textové soubory, které obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich ukládání na koncovém zařízení a jedinečné číslo.


2. Webové stránky automaticky nezhromažďují žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookie.

3. Cookies jsou určeny pro použití stránek webových stránek. Provozovatel používá tyto soubory:

a) schopnost přihlásit a udržení uživatelských relací na každé následující stránce webu,

b) obsah odpovídající webové stránky na preference jednotlivých uživatelů, zejména ty soubory rozpozná zařízení, v souladu se svými preferencí zobrazení stránek

c) vytvořit v anonymitě statistiky, s výjimkou možnosti identifikace uživatele.

4. Cookies používané partnery operátora webových stránek, zejména uživatelé webových stránek, podléhají vlastním zásadám ochrany osobních údajů.

5. V zájmu bezpečnosti informací, které jsme nám svěřili, jsme vypracovali interní postupy a doporučení, které zabrání neoprávněnému přístupu k datům. Ověříme jejich výkonnost a neustále kontrolovat jejich soulad s právními předpisy - zákon o ochraně osobních údajů osobních, zákon o elektronických služeb, stejně jako všechny druhy exekutivních aktů a aktů práva Společenství

6. Ve výchozím nastavení software používaný pro prohlížení webových stránek umožňuje, aby cookies byly ve výchozím nastavení umístěny na koncovém zařízení uživatele. Uživatel může tyto nastavení měnit tak, aby zablokoval automatickou službu cookies v nastavení webového prohlížeče nebo informoval o každém svém přenosu do zařízení uživatele.

7. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookie naleznete v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

8. Provozovatel webových stránek informuje, že změny nastavení v uživatelském prohlížeči mohou zabránit řádnému fungování webových stránek.